top of page

Kolejny wyjazd w ramach programu ERASMUS+, tym razem Litwa - dzień pierwszy

Uczniowie klas II, III i IV kształcących się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki biorą udział w projekcie kulturowym ,,Litwo, ojczyzno moja - nasza wspólna historia”.

Pierwszy dzień był dniem organizacyjnym, poznali otoczenie hotelu Panorama oraz zwiedzili część Wilna. Pod koniec dnia odbyło się spotkanie integracyjne z uczniami z partnerskiej szkoły w Turgieliai, podczas którego zostali zapoznani ze szczegółowym programem wyjazdu.
bottom of page