top of page

Konferencja pt. „”Likwidacja kwoty mlecznej – konsekwencje dla producentów”

W dniu 01.12.2015 r. grupa uczniów klasy II Ta pod opieką p. I. Fabisiak i I. Śliwińskiej uczestniczyła w konferencji szkoleniowej na temat :” Likwidacji kwoty mlecznej – konsekwencje dla producentów”, zorganizowanej przez MODR w Warszawie Oddział Poświętne w Płońsku.

Podczas wykładów prowadzonych przez pracowników Katedry Szczegółowej Hodowli Zwierząt SGGW w Warszawie : dr inż. Marka Balceraka i dr inż. Marcina Gołębiewskigo , młodzież pogłębiła swoją wiedzę na temat ekonomicznych skutków zarządzania w gospodarstwie wyspecjalizowanym w produkcji mleka, inwestycjach w budynkach inwentarskich i ich długookresowych następstwach produkcyjno-ekonomicznych. Z wielką uwagą młodzież słuchała wykładu na temat czynników warunkujących efektywność produkcji mleka. Ponadto uczniowie mieli możliwość zapoznania się z zastosowaniem nowoczesnych dodatków paszowych pochodzenia naturalnego w celu poprawy jakości mleka i płodności u krów mlecznych oraz zdobyć wiedzę na temat nowych odmian traw i kukurydzy uprawianych na paszę, a także posiąść informację z zakresu pielęgnowania trwałych użytków zielonych.

I. Fabisiak


image002
image008
image009
bottom of page