top of page

Konferencja z udziałem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla rolników

Zespół Szkół w Golądkowie był organizatorem konferencji z udziałem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Henryka Kowalczyka, która odbyła się 23 maja, na terenie szkoły. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Golądkowie, z panią kierownik Magdaleną Krokwińską na czele. Wicepremier Henryk Kowalczyk przybliżył zgromadzonym nowe programy dotacji dla rolnictwa z Funduszy europejskich i krajowych planowanych do uruchomienia w 2022 roku oraz zasady Wspólnej Polityki Rolnej UE na lata 2023-2027. Poruszył także sprawy bieżące, szczególnie istotne dla rolników, w tym dopłaty do nawozów i ubezpieczenie upraw rolnych.


Przedstawiciele biura powiatowego ARiMR omówili również zasady ubiegania się o pomoc w ramach działań premiowych, takich jak: premie dla młodych rolników, premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej czy restrukturyzacja małych gospodarstw.


bottom of page