top of page

KONKURS NA EKSLIBRIS BIBLIOTEKI ROZSTRZYGNIĘTY

W październiku uczniowie naszej szkoły zostali zaproszeni do udziału w konkursie na ekslibris biblioteki ZSCKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie. Konkurs zorganizowała pani Anna Lusa (nauczyciel informatyki), zaś patronat nad nim objęła pani dyrektor Ewa Leszczyńska. Zadaniem uczestników było opracowanie znaku własnościowego biblioteki ZSKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie, zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie opracowanym przez organizatora konkursu i opublikowanym na stronie internetowej szkoły. W regulaminie tym m.in. przypomniano, że poprzez tworzenie ekslibrisu popularyzuje się i kultywuje najstarsze tradycje znakowania księgozbiorów, łącząc je zarazem z pozyskiwaniem oryginalnych małych form graficznych wykonywanych nowoczesnymi technikami komputerowymi. Jednocześnie założono, że  udział w konkursie – poprzez przygotowanie pracy zawierającej nazwę szkoły – będzie wyrazem zaangażowania w budowanie lokalnej wspólnoty. 19 grudnia w bibliotece szkolnej zebrała się komisja konkursowa w składzie:

  1. Pani wicedyrektor Anna Kwiatkowska – przewodnicząca jury;

  2. Pani Monika Plisecka – bibliotekarz szkoły;

  3. Pani Ewa Jaworska – przewodnicząca Rady Rodziców;

  4. Pani Anna Lusa – organizator konkursu, nauczyciel informatyki;

  5. Pani dyrektor Ewa Leszczyńska – sprawująca patronat nad konkursem;

  6. Emilia Rej – przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego.

Po zapoznaniu się z wszystkimi pracami komisja dokonała następującego rozstrzygnięcia:

I miejsce – Karolina Sołtysiak, klasa I TMRiA;

II miejsce – Daniel Ostaszewski, klasa I TMRiA;

III miejsce – Natalia Lisiecka, klasa I TAK/TW.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim za udział w konkursie. Wręczenie nagród i dyplomów uczestnikom nastąpi podczas spotkania podsumowującego pierwszy semestr roku szkolnego 2017/2018. Ekslibris, którego autorką jest Karolina będzie oczywiście wykorzystany w bibliotece szkolnej do znakowania księgozbioru, pozostając piękną pamiątką i osobistym wkładem uczennicy w tworzenie historii szkoły.

Monika Plisecka


Comments


bottom of page