top of page

KONKURS NA NAJCIEKAWSZĄ POTRAWĘ WIELKANOCNĄ DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH


konkurs

  1. I etap – przysłanie nazwy potrawy wraz z opisem wykonania potrawy

  2. II etap – wykonanie potrawy w 3 osobowych zespołach

Dokumenty konkursowe:

  1. opis potrawy

  2. karta zgłoszenia

  3. potrawa wielkanocna

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie deklaracji uczestnictwa oraz opisu wykonania potrawy w wyznaczonych terminach. Zgłoszenia należy kierować na adres:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Golądkowie

Golądkowo 41G 06-120 Winnica (023) 6914073, (023) 69140 93 Fax 023 6914083 www.goladkowo.pl e- mail: zsrgoladkowo@tlen.pl

bottom of page