top of page

Konkurs pięknego czytania z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

Uwaga uczniowie! Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, który przypada właśnie dziś – ogłaszamy konkurs. Jego regulamin zamieszczamy poniżej. W razie wątpliwości w rozumieniu zapisów regulaminu, zwróćcie się do swoich nauczycieli języka polskiego. Zachęcamy do udziału!


Regulamin:


1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas I-III technikum i szkoły branżowej I stopnia oraz (ze względu na przygotowania do egzaminu maturalnego) – do chętnych uczniów klas IV technikum ZS CKR im. J. Dziubińskiej w Golądkowie.


2. W konkursie biorą udział uczniowie, którzy w terminie od 21 lutego do 4 marca 2022 dostarczą film nagrany w formacie mp4, dokumentujący wykonanie przez siebie niżej opisanego zadania konkursowego.


3. Cele konkursu:

a) propagowanie idei pięknego czytania oraz czytania jako wartości,

b) popularyzowanie dzieł literatury polskiej i ich autorów,

c) stworzenie uczestnikom okazji do zaprezentowania swoich umiejętności,

d) rozwijanie wrażliwości estetycznej i inwencji twórczej.

e) zorganizowanie szkolnych obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w sposób inny niż dotychczas.


4. Zadanie konkursowe polega na przeczytaniu przez uczestnika fragmentu utworu literackiego wybranego z listy (punkt 7.) i nagraniu filmu dokumentującego tę czynność. Film ten uczestnik konkursu udostępnia swojemu nauczycielowi języka polskiego w Classroomie.


5. Kryteria oceny prac konkursowych i punktacja:


a) Uczestnik konkursu czyta wybrany tekst wyraźnie, bez pomyłek, we właściwym tempie, z odpowiednią intonacją i dykcją oraz poprawnie akcentując (0-4).

b) Za pomocą takich środków ekspresji jak barwa i siła głosu, dynamika, rytm i tempo czytania, uczestnik interpretuje czytany tekst; czyniąc z niego wypowiedź ciekawą i wyrazistą (0-4).

c) Punkty przyznaje się również za zaaranżowanie otoczenia, w którym odbywa się czytanie, np. za umieszczenie elementów nawiązujących do treści czytanego tekstu (0-2).

d) Film jest nagrany bez zakłóceń (0-1).

e) Czas trwania filmu wynosi do 5 minut, z czego samo czytanie powinno trwać nie mniej niż 3 minuty (0-2).

Razem uczestnik może zdobyć 13 punktów.


6. Z nadesłanych prac komisja konkursowa wybierze trzy najlepsze. Ich autorzy zostaną nagrodzeni cząstkową oceną celującą z języka polskiego oraz nagrodą rzeczową. Trzy najlepsze filmy zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.


7. Uczestnik konkursu wybiera do przeczytania fragment jednej z poniższych książek:

  • Andrzej Sapkowski, Wiedźmin (dowolny tom)

  • Olga Tokarczuk, Prawiek i inne czasy

  • Radek Rak, Baśń o wężowym sercu

  • Bolesław Prus, Lalka

  • Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli

  • Henryk Sienkiewicz, Potop

  • Aleksander Fredro, Zemsta

  • Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz,

  • Witold Gombrowicz, Ferdydurke

Wszystkie wymienione książki można wypożyczyć z biblioteki szkolnej.


Organizatorzy – nauczyciele języka polskiegobottom of page