top of page

Kwesta uliczna w pułtusku

Od dnia 13.10.2014 r. do 17.10.2014 r. uczniowie Ewelina Warda kl. III TAK, Beata Dmuchowska kl. III TAK, Michał Szlaski kl. III TŻ i UG, Adam Markowski kl. III TŻ i UG, Damian Karwacz kl. III TŻ i UG, Paweł Echalik kl. III TŻ i UG, Wojciech Nalewajk kl. III TW, Bartosz Królak kl. III TW, Katarzyna Krzyczkowska kl. II TŻ i UG, Iwona Kamińska kl. II TŻ i UG Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie wzięli udział w kweście ulicznej w Pułtusku. Dochód z zebranych pieniędzy przeznaczony będzie na cele statutowe OR PCK w Pułtusku, w tym paczki świąteczne dla najuboższych dzieci i młodzieży ze szkół uczestniczących w kweście. Uczniowie z naszej szkoły są zawsze gotowi do podejmowania zadań opiekuńczych oraz wrażliwi na losy i potrzeby innych ludzi.

Jolanta Błońska


image003

Comments


bottom of page