top of page

Kwesta zorganizowana przez Oddział Rejonowy PCK w Pułtusku

W dniach 19 – 20 maja 2014 roku uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie: Mateusz Kowalewski (kl. I tmr), Mariusz Kański (kl. I tmr), Łukasz Bloch (kl. I tmr), Krzysztof Królak (kl. I tmr), Adam Musieński (kl. I tmr), Marek Pawlak (kl. I tmr), Ewelina Rociek (kl. I tż i ug), Ewelina Kamińska (kl. I tż iug), Iwona Kamińska (kl. I tż i ug), Katarzyna Krzyczkowska (kl. I tż i ug) wzięli czynny udział w kweście zorganizowanej przez Oddział Rejonowy PCK w Pułtusku. Wolontariusze zbierali pieniądze do puszek. Zebrane pieniądze będą przeznaczone na cele statutowe PCK, w tym letni wypoczynek dzieci z ubogich rodzin.

Młodzież z naszej szkoły jest wrażliwa na niesienie pomocy potrzebującym. Dziękuję Dyrekcji Szkoły i wszystkim wolontariuszom za przeprowadzenie kwesty.

Jolanta Błońska szkolny opiekun PCK


image001

Comments


bottom of page