Lista osób przyjętych do internatu szkolnego – ogłoszenie