top of page

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

Informujemy, że na terenie Pułtuska przy ulicy Mickiewicza 36b działa specjalistyczny punkt pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom, osobom im najbliższym (w tym osobom pokrzywdzonym zbrojną agresją na Ukrainie).

Pomoc udzielana jest bezpłatnie. W ramach prowadzonego punktu udzielamy m.in. specjalistycznej pomocy prawnej, psychologicznej, materialnej, medycznej. Każdy przypadek traktowany jest indywidualnie a formy wsparcia są dopasowane pod kątem potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem.

Punkt funkcjonuje w następujące dni tygodnia: środa od godziny 15.00 do 20.00, czwartek od godziny 09.00 do 14.00. Wsparcie można uzyskać osobiście na miejscu, można też umówić się na wizytę dzwoniąc pod numer telefonu 536 771 203.


Comments


bottom of page