Młodzież w „”sercu szkoły”

Klasa II technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu serdecznie dziękuje Paniom z sekretariatu. W szczególności Pani sekretarz szkoły – Wioletcie Pychewicz za przedstawienie swojej pracy od strony praktycznej oraz umożliwienie nam obsługi urządzeń biurowych.

Była to dla nas okazja do zdobycia dodatkowych umiejętności.  Z wyrazami wdzięczności uczniowie klasy II Ta


image001
image002