top of page

MŁODZIEŻOWY TEST PROSTAEKONOMIA.PL

19 kwietnia 2018 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie odbył się konkurs pn. „Młodzieżowy Test Prostaekonomia.pl”, skierowany do uczniów liceów ogólnokształcących oraz techników. Konkurs mający na celu zachęcenie młodzieży do poszerzania wiedzy z zakresu podstaw ekonomii i przedsiębiorczości, miał formę jednoetapową i cieszył się dużym zainteresowaniem.

Naszą szkołę reprezentowali: Tomasz Dmuchowski – uczeń klasy trzeciej Technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu, Klaudia Fiet i Natalia Majewska – uczennice klasy drugiej Technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz Magdalena Radulska z klasy drugiej Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii.

Poziom trudności konkursu w tym roku był  wysoki. Dziękujemy uczniom  za udział i zaangażowanie  i zachęcamy do dalszego pogłębiania wiedzy.

Marianna Buźniak


Comments


bottom of page