top of page

MAJOWE ŚWIĘTOWANIE

Początek maja zwykle kojarzy się nam z kilkoma dniami wolnymi, które często przeznaczamy na relaksujące wyjazdy, spotkania towarzyskie, imprezy plenerowe. Dla maturzystów są to dodatkowo ostatnie chwile swobody przed egzaminem maturalnym. W tym roku z wiadomych powodów wszystko wygląda inaczej, ale nie zmieniły się przyczyny wspomnianych dni wolnych – a są to trzy ważne święta:

  1. 1 maja przypada Święto Pracy,

  2. 2 maja to Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dzień Polonii i Polaków za Granicą ,

  3. 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja, rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Tym razem społeczność szkolna ZS CKR im. J. Dziubińskiej w Golądkowie nie spotka się (jak to przeważnie bywało) na sali gimnastycznej, by obejrzeć uroczystą akademię. Nie znaczy to jednak, że nie upamiętnimy wymienionych świąt.

W ramach godziny z wychowawcą uczniowie obejrzą film pt. „O tym, jak 3 maja powstał naród wolny” oraz rozwiążą różne ćwiczenia mające na celu przybliżenie okoliczności powstania Konstytucji i sylwetek jej twórców. Uczniowie będą mieli też możliwość interpretacji fragmentów Konstytucji uchwalonej 3 maja 1791 roku.

Pozostałe święta są młodsze – szczególnie Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dzień Polonii i Polaków za Granicą obchodzone odpowiednio od 2004 i 2002 roku – ale już utrwalone w tradycji.

Warto pamiętać i pomyśleć w tych dniach o tym, że Święto Pracy upamiętnia krwawo stłumiony protest w Chicago w 1886 roku, którego uczestnicy walczyli o godne warunki pracy i płacy. Brali w nim udział także emigranci z Polski.

Z kolei Dzień Polonii i Polaków za Granicą ustanowiono z myślą o tych, którzy właśnie poza granicami naszego kraju podejmowali różnorodne działania w celu odzyskania niepodległości. Święto przypomina ich wkład i zasługi, sławi ich wierność, przywiązanie do polskości oraz pomoc Krajowi w najtrudniejszych momentach dziejowych.

Święto Flagi Rzeczypospolitej upamiętnia zaś m.in. zawieszenie przez polskich żołnierzy 2 maja 1945 roku polskiej flagi w Berlinie na gmachu Reichstagu – budynku parlamentu niemieckiego.

Wszystkie wymienione Święta mają więc wspólny, choć różnie zaakcentowany, element: polskość. Pamiętajmy, co będzie powodem naszego świętowania w najbliższych dniach i że może ono przejawiać wywieszeniem biało-czerwonej flagi, do czego zachęcamy.

bottom of page