top of page

Mechanicy z Golądkowa na ogólnopolskich mistrzostwach

Uczniowie Technikum i Branżowej Szkoły w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie zostali zakwalifikowani do Ogólnopolskich Mistrzostw Młodych Mechaników. Jest to wydarzenie adresowane do szerokiego grona interesariuszy polskiego systemu oświaty: do samorządów, nauczycieli i ośrodków ich doskonalenia, do pracodawców, izb rzemiosła oraz ochotniczych hufców pracy. Jego celem jest zbliżanie systemu oświaty do wymagań współczesnego oraz przyszłego rynku pracy.


Pierwszy etap zmagań konkursowych już za uczniami. W piątek, 18 czerwca przystąpili do części teoretycznej w postaci testu, rozwiązywanego na platformie Google Meet. W szranki z innymi zawodnikami z całego kraju stanęli: Paweł Wdowiński, Filip Nożewski, Mateusz Bystrek i Kacper Ciecierski, jako członkowie drużyn Pana Marka Stańczaka i Pana Pawła Pychewicza.


Finał mistrzostw odbędzie się we wrześniu. Finalistami zostanie 30 Zespołów, które podczas eliminacji uzyskały najwyższą ilość punktów za rozwiązanie testu. Z niecierpliwością czekamy na wyniki, a chłopakom i ich opiekunom gratulujemy już samego udziału w tym prestiżowym przedsięwzięciu.
Comments


bottom of page