top of page

Międzynarodowy Dzień Ograniczania Skutków Katastrof

3 października nasza szkoła włączyła się do projektu pod hasłem XXX Międzynarodowy Dzień Ograniczania Skutków Katastrof pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Wojewody Podlaskiego, Starosty Piaseczyńskiego oraz przy współpracy Biura Narodów Zjednoczonych ds. Ograniczania Skutków Katastrof. Wychowawcy klas przedstawili młodzieży 20 minutową prezentację multimedialną i razem wykonali ankietę ewaluacyjną.


Magdalena StępniewskaComentários


bottom of page