top of page

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

10 grudnia uczniowie naszej szkoły, podobnie jak cały świat, obchodzili Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka i Dzień Ochrony Praw Dziecka. 10 grudnia 1948 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Powszechną Deklarację Praw Człowieka. W tym dokumencie jest mowa o prawie człowieka do życia, wolności, bezpieczeństwa osobistego i nauki, także o prawie wolności myśli, sumienia i wyznania; prawie wolności opinii i jej wyrażania; prawie ubiegania się o azyl i korzystania z niego w innym kraju w razie prześladowania. Deklaracja zawiera również zakazy: zastraszania, torturowania i stosowania niewolnictwa oraz kładzie nacisk na prawo każdego człowieka do życia w godziwych warunkach materialnych. Natomiast Konwencja Praw Dziecka uchwalona została przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1989 roku. Umowę dotyczącą praw dziecka ratyfikowała największa liczba państw na świecie. Polska była krajem, który jako pierwszy wystąpił z inicjatywą zawarcia międzynarodowej umowy dotyczącej praw dziecka.

Obchodząc Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka uczniowie zaprosili całą społeczność szkolną do pamiętania o prawach człowieka ale także przestrzegania obowiązków, gdyż to ich nieprzestrzeganie leży u podstaw łamania praw. Zaprosili do asertywnych postaw – dbałości o tolerancję, życzliwość i szacunek wobec siebie. W tym dniu przypomnieli też o tym, że wszyscy jesteśmy równi, wszyscy możemy się czuć dobrymi ludźmi, a starając się być lepszymi nie powinniśmy łamać praw innych. Przypomnieli, że poszanowanie praw człowieka jest podstawą do budowania dojrzałego, szanującego się i demokratycznego społeczeństwa.

Comments


bottom of page