top of page

Międzynarodowy dzień praw człowieka

10 grudnia 2018 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Golądkowie uczniowie wraz z nauczycielami obchodzili Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Podczas apelu zebrani mieli okazję w telegraficznym skrócie dowiedzieć się czym są prawa człowieka, kto odegrał największą rolę w ich ustanowieniu i przestrzeganiu. W czasie spotkania zostały przytoczone najważniejsze artykuły mówiące m.in. o wolności, równości bez względu na przynależność kulturową, wyznanie czy pochodzenie społeczne. Poruszone zostały również kwestie wielokrotnego pogwałcania praw człowieka w przeszłości. Uczniowie dowiedzieli się nie tylko o tym, że wiele państw na całym świecie opiera swoje prawo o Powszechną Deklarację Praw Człowieka, ale też przypomniane zostały im obowiązki jakie spoczywają na każdym, aby prawa człowieka były przestrzegane. W przygotowanie obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka zaangażowały się uczennice klasy I TAK oraz III TAK pod opieką pań: Eweliny Frączkowskiej-Khadhraoui i Anny Połomskiej

bottom of page