top of page

„Mistrzowie w swoim fachu – zagraniczne mobilności zawodowe

Niezapomniane praktyki! Dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, które dostaliśmy na projekt: „Mistrzowie w swoim fachu – zagraniczne mobilności zawodowe” uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie mają szansę odbycie międzynarodowych praktyk zawodowych, już w najbliższym roku szkolnym.

Na dwutygodniowe praktyki w Grecji pojadą uczniowie kształcący się w zawodzie Technik Architektury Krajobrazu oraz Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej.

Informacje o realizacji przekazywać będzie koordynator projektu p. Wicedyrektor Anna Kwiatkowska po rozpoczęciu roku szkolnego 2019/20.

bottom of page