top of page

NASZ UDZIAŁ W ŻYCIU SZKOŁY W MIJAJĄCYM I SEMESTRZE 2019/2020

Od stwierdzenia, że wszyscy pracujemy na sukces, w tym na sukces szkoły zaczęła spotkanie podsumowujące naukę i pracę w I semestrze 2019/20 pani dyrektor Ewa Leszczyńska. Następnie pani wicedyrektor Anna Kwiatkowska przedstawiła wszystkim zebranym sprawozdanie z działalności szkoły podkreślając udział i osiągnięcia uczniów w różnych dziedzinach działalności. Szczególnie wyróżniający się uczniowie otrzymali nagrody. Ogłoszono też, jak każdego roku konkurs na najwyższą średnią ocen klasy i na najwyższą frekwencję klasy na zakończenie roku szkolnego, a w internacie – konkurs czystości. Na koniec pani dyrektor podziękowała uczniom i nauczycielom za wszystko, co było ich udziałem w I semestrze i wyraziła nadzieję na spokojną, dobrą pracę do końca roku szkolnego.


コメント


bottom of page