top of page

Niezwykła wizyta w naszej szkole - spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską

Współczesne zagrożenia, a szczęśliwa rodzina i bezpieczna szkoła”- prawo i profilaktyka.


Taki tytuł nosiło spotkanie z osobą znaną z programu telewizyjnego - panią sędzią Anną Marią Wesołowską. Spotkanie odbyło się w dniu 7 października i dedykowane było uczniom klas pierwszych i drugich. Była to niezwykła lekcja prawa i profilaktyki. Pani sędzia w swoim wystąpieniu do młodzieży poruszyła wiele bardzo istotnych kwestii, związanych między innymi z problemem przestępczości nieletnich i odpowiedzialnością za czyny karalne. Starała się też uświadomić młodych ludzi gdzie istnieją granice pomiędzy głupstwem czy żartem a przestępstwem, tym co dobre a co złe. W swoich wypowiedziach pani sędzia opierała się na przykładach spraw, które orzekała pracując przez 40 lat w Wydziale Karnym Sądu Okręgowego w Łodzi. Odniosła się również do kwestii materiałów wykorzystywanych podczas nagrań programu telewizyjnego, opartych na sytuacjach z życia wziętych.

Wiele miejsca pani sędzia poświęciła problemowi związanemu z szacunkiem do drugiego człowieka, ale również i z szacunkiem do samego siebie, co niestety często poprzez sięganie przez młodych ludzi po używki takie jak papierosy, alkohol czy narkotyki jest mocno zaburzone.

Pani sędzia Anna Maria Wesołowska zachęcała również uczniów biorących udział w spotkaniu do podejmowania różnorodnych inicjatyw związanych z poszerzaniem wiedzy prawnej, takich jak np. stworzenie w szkole „kącika prawnego”, czy propagowanie niepalenia papierosów, oraz dbanie o kulturę wypowiedzi.

Jesteśmy przekonani, że była to bardzo intersująca lekcja życia, która może skłonić młodych ludzi do refleksji, pracy nad sobą, dbania o swoje zdrowie i bezpieczeństwo, a tym samym o szczęście i spokój rodziny.

Spotkanie z sędzią Anna Marią Wesołowską odbyło się dzięki współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Winnicy.

Pani sędzia Anna Maria Wesołowska chętnie uczestniczyła też w pamiątkowej sesji zdjęciowej, do której dołączali się również uczniowie z klas starszych.


bottom of page