top of page

Ochrona danych osobowych w Internecie - na co warto zwrócić uwagę!

Wykorzystując w nauczaniu technologie informacyjno-komunikacyjne w szerszym niż dotychczas zakresie oraz różne narzędzia w celu rozrywki i zabawy, chcielibyśmy również zadbać o to, aby uczniowie korzystali z dostępnych narzędzi w sposób świadomy i bezpieczny.

W związku z powyższym, Urząd Ochrony Danych Osobowych przygotował cykl porad, mających na celu uwrażliwienie uczniów oraz nauczycieli na kwestie ochrony danych osobowych i prywatności przy korzystaniu z różnych narzędzi/aplikacji online.


Kommentare


bottom of page