top of page

Odkrywcy zawodowych zasobów

Planowanie przyszłości zawodowej to długotrwały i złożony proces. Aby osiągnąć sukces w postaci dokonywania trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych, należy inwestować swój czas i wysiłek w dokładne określenie naszych indywidualnych zasobów. W doskonaleniu tej umiejętności uczniom Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie pomagała Pani Joanna Ciszewska – doradca zawodowy z pułtuskiego MCK.

Pierwsze zajęcia z młodzieżą odbyły się w dniach 2 i 3 listopada. Za pomocą wybranych przez doradcę metod w postaci pytań, ćwiczeń oraz testów uczniowie mieli okazję dokonać refleksji i analizy własnego potencjału zawodowego. Uświadomili sobie aktualne możliwości i szanse w stosunku do oczekiwań rynku pracy. Doradca przekonywał młodzież, że znajomość siebie stanowi podstawę podejmowania właściwych decyzji zawodowych, a dokonanie bilansu pozwoli również w przyszłości profesjonalnie przygotować dokumenty aplikacyjne oraz skutecznie zaprezentować swoją osobę podczas rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. Uczniowie z klasy czwartej zdobywali wiedzę i umiejętności praktyczne związane z efektywnym poszukiwaniem pracy.

Zajęcia obejmowały wiedzę z zakresu autoprezentacji, metod poszukiwania pracy oraz możliwości zdobywania doświadczenia zawodowego. Doradca zawodowy zachęcał również młodzież do odwiedzania serwisu internetowego Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM), gdzie można znaleźć wiele ciekawych i przydatnych informacji niezbędnych w planowaniu przyszłości zawodowej.

Każdy z nas jest niepowtarzalną osobą posiadającą określone zasoby zawodowe w postaci zainteresowań, osobowości, umiejętności, zdolności, system wartości. Im lepiej poznamy siebie, tym lepiej wykorzystamy potencjalne możliwości. Kolejne zajęcia z młodzieżą zaplanowano jeszcze w listopadzie.

Koordynatorem spotkań z doradcą zawodowym ze strony szkoły był pedagog szkolny – Hanna Karłowicz


imagekk003

Commentaires


bottom of page