top of page

Ogólnopolski Próbny Egzamin Zawodowy z kwalifikacji T.15

30 listopada 2015 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Golądkowie odbył się Ogólnopolski Próbny Egzamin Zawodowy z kwalifikacji T.15 – organizacja i żywienia i usług gastronomicznych. Organizatorem i pomysłodawcą był serwis Hotelinfo24.pl. Do części pisemnej i praktycznej przystąpiło 21 uczniów Technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.


image009
image007
image002
bottom of page