top of page

Ogłoszenie

Uprzejmie informuję, iż ze względów organizacyjnych dzień 31 października 2013 r. ustalony jako dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych jest dniem w których zajęcia lekcyjne odbywają się zgodnie z planem zajęć.

bottom of page