top of page

Ogłoszenie o dniu wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie ustalił w roku szkolnym 2016/2017 dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w dniu 03.03.2017 r. (piątek).

wolne

Comments


bottom of page