Ogłoszenie o II przetargu publicznym na sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego ZS