Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego Zespo