Ogłoszenie o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego ZS CKR w Golądkowie