Ogłoszenie w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy