top of page

Olimpiada Ekologiczna w naszej szkole

Uczniowie klas I, II i III Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu oraz uczniowie klas I Technikum kształcącego w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik weterynarii oraz uczniowie klasy I Szkoły Branżowej I stopnia wzięli udział w etapie szkolnym XXXIV edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Celem Olimpiady było rozszerzenie wiedzy uczniów z zakresu ekologii, budzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw wobec środowiska przyrodniczego. Merytorycznym organizatorem i patronatem Olimpiady Wiedzy Ekologicznej była Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przy wsparciu Ministra Środowiska oraz jednostek Ligi Ochrony Przyrody. Wszystkim uczestnikom życzymy jak najwyższej ilości punktów. Powodzenia!

Comments


bottom of page