top of page

Olimpiada Młodych Producentów Rolnych 2012. Marcin Kowalewski – finalistą z województwa mazowi

„Młodość, Innowacyjność, Konkurencyjność”, pod takim hasłem 27 lutego w Akademii Humanistycznej im Aleksandra Gieysztora w Pułtusku odbył się finał wojewódzki Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Organizatorem olimpiady jest Zarząd Krajowy Związku Młodzieży Wiejskiej.

Zespół Szkół w Golądkowie reprezentowali uczniowie klasy drugiej i trzeciej Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa: Rafał Brzeziński, Dawid Chodyna, Damian Głodowski, Paweł Kisiel, Marcin Kowalewski, Bartosz Kryszkiewicz, Tomasz Słończewski, Sławomir Wierzbicki i Kacper Żukowski.

Nasi „młodzi producenci rolni” rywalizowali z uczniami pięciu szkół ponadgimnazjalnych z Gołotczyzny, Płocka, Sokołowa Podlaskiego, Siedlec i Zwolenia.

Do testu pisemnego przystąpiło ponad 50 uczestników. W tym roku test obejmował zagadnienia z zakresu: produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej, mechanizacji rolnictwa, ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii, ekonomiki i zarządzania, bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, Wspólnej Polityki Rolnej i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Paweł Kisiel i Marcin Kowalewski wykazali się doskonałą znajomością tych zagadnień i zakwalifikowali się do części ustnej. Po obu etapach Komisja Konkursowa wyłoniła pięciu najlepszych, którzy będą reprezentować województwo mazowieckie w Finale Krajowym w Kielcach. Wśród nich znalazł się Marcin Kowalewski, który zajął drugie miejsce.

Finaliści otrzymali nagrody ufundowane między innymi przez: Jarosława Kalinowskiego – europosła, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Rynek Hurtowy w Ząbkach, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Szkolnym koordynatorem olimpiady i opiekunem uczniów była Marianna Buźniak.

Marcinowi serdecznie gratulujemy, a wszystkim naszym uczestnikom dziękuję za zainteresowanie i udział w Olimpiadzie oraz godne reprezentowanie szkoły.

Jestem przekonana, że wiedza, którą posiadacie i pogłębiacie, pomoże Wam osiągać jeszcze lepsze rezultaty w przyszłości.

Chcielibyśmy podziękować Dyrekcji szkoły za wsparcie organizacyjne.

Catering (obiad) dla uczestników i gości przygotowało stowarzyszenie EkoGolądkowo działające przy naszej szkole.

Marianna Buźniak


olimpiada (3)
olimpiada (2)
olimpiada (1)
bottom of page