top of page

Olimpijskie zmagania w Golądkowie

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie po raz kolejny odbyły się eliminacje szkolne Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Zarówno dla uczniów jak i dla nauczycieli jest ona jednym z najważniejszych wydarzeń w każdym roku szkolnym. W tegorocznych zmaganiach wystartowało blisko 70 uczniów, w 5 blokach tematycznych: mechanizacja rolnictwa, gastronomia, weterynaria, architektura krajobrazu i produkcja zwierzęca. Najpierw uczestnicy stawili czoło 60 pytaniom testowym, a następnie przystąpili do wykonywania zadań praktycznych, sprawdzających ich wiedzę i umiejętności zawodowe. Ci którzy uzyskają najlepsze wyniki, zostaną zgłoszeni na eliminacje okręgowe a stamtąd już tylko jeden krok do etapu centralnego.

Zespół Szkół w Golądkowie może pochwalić się wieloma uczniami, którzy na przestrzeni lat uzyskiwali tytuł laureata OWiUR. Młodzieży biorącej udział w tegorocznych zmaganiach również życzymy sukcesów!!!

Comments


bottom of page