top of page

Orszak Trzech Króli

Święto Trzech Króli to od kilku lat dzień wolny od nauki i pracy. Jednocześnie powstał piękny zwyczaj, łączący wymiar społeczny z religijnym, a mianowicie orszak, w którym społeczność jednoczy się wychodząc na ulice w geście dziękczynienia i swego rodzaju integracji.

Także Zespół Szkół w Golądkowie pamięta o tej pięknej tradycji, przedstawiciele społeczności szkoły uczestniczą w orszakach w swoich miejscowościach dając wyraz przywiązania do tradycji. Gmina i parafia Gołymin-Ośrodek, gościła przedstawicieli szkoły w Golądkowie. Występowali oni w zaszczytnej roli, prowadząc na pięknej małopolskiej klaczy dosiadanej przez jeźdźca w barwach ułańskich ( 11 Pułku Ułanów Legionowych) cały uroczysty orszak. Para mimo niesprzyjającej pogody, podołała wyzwaniu dodając bardzo poważny element, tożsamościowy-historyczny do tegoż społeczno-religijnego wydarzenia.

Łukasz Żychowski

orszak 7

bottom of page