top of page

Otrzęsiny w internacie

Zgodnie z coroczną tradycją w internacie ZSCKR w Golądkowie w dniu 2 grudnia 2019 roku odbyły się otrzęsiny wychowanków – uczniów klas pierwszych. Aby stać się pełnoprawnym mieszkańcem internatu młodsi koledzy i koleżanki zostali zobowiązani do zmierzenia się z zadaniami przygotowanymi przez organizatorów. Nowicjusze musieli wykazać się wszechstronną wiedzą, umiejętnościami interpersonalnymi, poczuciem humoru jak również zdolnościami artystycznymi. Mimo obaw pierwszoklasistów, wieczór okazał się pełen humoru i dobrej zabawy. Czas spędzony w gronie rówieśników sprzyjał głębszemu poznaniu, budowaniu poczucia własnej wartości a także zaspakajał potrzebę przynależności do grupy rówieśniczej, która na tym etapie rozwoju młodego człowieka jest najważniejszą grupą odniesienia.

Aneta Wierzbicka

bottom of page