PAKIET 1: USŁUGA PEŁNIENIA FUNKCJI KOORDYNATORA MERYTORYCZNEGO W RAMACH PROJEKTU PT. PODNIEŚ SWOJE K

PAKIET 1: USŁUGA PEŁNIENIA FUNKCJI KOORDYNATORA MERYTORYCZNEGO W RAMACH PROJEKTU PT. PODNIEŚ SWOJE KWALIFIKACJE ABY POMÓC NIEPEŁNOSPRAWNYM II EDYCJA PAKIET 2: USŁUGA PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNATORA FINANSOWEGO W RAMACH PROJEKTU PT. PODNIEŚ SWOJE KWALIFIKACJE ABY POMÓC NIEPEŁNOSPRAWNYM II EDYCJA Numer ogłoszenia: 114809 – 2013; data zamieszczenia: 17.06.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Załączniki:

  1. SIWZa

  2. załącznik nr 1

  3. załącznik nr 2

  4. załącznik nr 3

  5. załącznik nr 4

  6. załącznik nr 5

  7. załącznik nr 6

  8. załącznik nr 7a

  9. załącznik nr 7b

  10. załącznik nr 8