top of page

Patronacki konkurs rozstrzygnięty!

Znamy laureatów pierwszej edycji szkolnego konkursu „Mechanika – klucz do sukcesu”, zorganizowanego przy udziale firmy EMPRA z Winnicy. Zostali nimi Bartosz Turek i Krzysztof Rogowski – uczniowie klasy III technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, oddziału prowadzonego pod patronatem firmy EMPRA.


Przypomnijmy, że konkurs przebiegał w dwóch etapach. Zadaniem uczestników było wykonanie detalu zgodnie z dostarczoną przez pracodawcę dokumentacją technologiczną. Zwycięscy, którzy najlepiej poradzili sobie z zadaniem, otrzymali nagrody z rąk pani dyrektor Ewy Leszczyńskiej oraz właściciela firmy Mariusza Kucharczyka. Pracodawca podkreślał znaczenie współpracy szkoły z sektorem gospodarczym i motywował uczniów do wysiłku, do podejmowania wyzwań, inwestowania w siebie.

bottom of page