top of page

Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę

W sobotę 17 marca 2018 r. maturzyści ZSCKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie wzięli udział w Pielgrzymce Maturzystów Diecezji Płockiej na Jasną Górę pod hasłem, „Zostań świętym, jak on”. Uczniowie klas maturalnych wraz z opiekunami: p. wicedyrektor Anną Kwiatkowską, p. Anną Jalmużną, p. Magdaleną Piwowarczyk-Jaworską, p. Jolantą Błońską i p. Anną Nalewajk uczestniczyli w zjeździe osób, które przyjechały do Częstochowy, aby poprzez modlitwę powierzyć Matce Bożej swoje przygotowania do egzaminów dojrzałości, prosić o mądrość na czas ich zdawania oraz o podejmowanie właściwych decyzji życiowych.

Centralnym punktem pielgrzymki była wspólna Eucharystia w intencji maturzystów w monumentalnej Bazylice. Przewodniczył jej Ksiądz Biskup Piotr Libera. Spontaniczność i radość Księdza Biskupa napełniła młodzież wielkim entuzjazmem w energicznym uczestnictwie we Mszy Świętej.

Ten szczególny czas pielgrzymowania do Matki Bożej Jasnogórskiej z pewnością rozbudził w młodzieży pragnienie pięknego życia. Zmotywował do skuteczniejszego dążenia do celu, nauki, mądrego przeżywania każdej chwili życia, ożywił jeszcze większy wysiłek w przygotowaniu do egzaminów maturalnych i ambicje do dalszej nauki podczas studiów. Dał im wiarę w siebie.

Dziękujemy wszystkim maturzystom za wspólne pielgrzymowanie i życzymy samych sukcesów na maturze.

Anna Jałmużna

Comments


bottom of page