top of page

Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę

Zgodnie z wieloletnią tradycją, co roku uczniowie klas maturalnych naszej szkoły jeżdżą na Jasną Górę prosić Matkę Bożą o łaski i pomoc w zdaniu matury. Tak było i w tym roku. W dniu 25 marca 2017 r. odbyła się pielgrzymka do Częstochowy zorganizowana przez katechetów p. Annę Jałmużną i ks. Krzysztofa Drzazgowskiego dla młodzieży, która w tym roku zdaje egzamin dojrzałości.

W pielgrzymce wzięło udział 40 osób z klas maturalnych oraz opiekunowie: p. wicedyrektor Anna Kwiatkowska , p. Anna Jałmużna, p. Anna Nalewajk i wychowawcy klas: p. Edyta Żychowska, p. Anna Osowiecka i p. Paweł Pieńkosz. Pielgrzymka rozpoczęła się zbiórką o 5.30 przed szkołą w Golądkowie, na którą wszyscy przybyli punktualnie. Do Częstochowy dojechaliśmy o godzinie 10, po czym udaliśmy się do Bazyliki Jasnogórskiej, gdzie wzięliśmy udział w nabożeństwie pokutnym przed Najświętszym Sakramentem.

Kolejnym punktem był nasz udział w Drodze Krzyżowej na Wałach Jasnogórskich pod przewodnictwem ks. biskupa Mirosława Milewskiego. W czasie wolnym każdy z nas mógł udać się na odsłonięcie Wizerunku Matki Bożej i przez chwilę popatrzeć w ,,oczy Maryi” i powierzyć Jej swoje sprawy. O godzinie 14.30 uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, którą odprawiał w intencji wszystkich maturzystów diecezji płockiej ks. biskup Mirosław Milewski i wysłuchaliśmy słowa, które specjalnie do nas skierował.

Duchowa moc tego miejsca sprawia, że wiele osób wybiera się do Częstochowy, dlatego i my postanowiliśmy będąc tu podjąć refleksję nad sobą i wyborem przyszłej drogi życia, prosząc o dar mądrości i wiedzy na egzaminy maturalne. Wspólne pielgrzymowanie łączy się z niezapomnianymi przeżyciami, integruje młodzież i całe środowisko szkolne, gdyż w przygotowanie i przeprowadzenie wyjazdu włączył się dyrektor szkoły i nauczyciele. Wszystkim serdeczne Bóg zapłać.

Anna Jałmużna


imagekk003

Kommentare


bottom of page