top of page

„Pierwsze koty za płoty” – otrzęsiny w internacie na wesoło!

Co roku otrzęsiny klas pierwszych stają się szczególnym wydarzeniem dla całej społeczności internackiej ZSCKR w Golądkowie. Tak było również i 13 listopada 2018 roku. Otrzęsiny zorganizowane na wesoło pozwoliły zintegrować się wszystkim wychowankom internatu, zaadoptować do nowego otoczenia i bezboleśnie wkroczyć w szeregi internackiej braci. Podczas imprezy młodzież miała możliwość zaprezentowania swoich umiejętności wokalnych i plastycznych, błyskotliwości umysłu, tężyzny fizycznej i sprawności manualnych. Wychowankowie w obecności organizatorów i dyrekcji szkoły z uśmiechami na twarzach chętnie brali udział w zadaniach specjalnie dla nich przygotowanych. Czas spędzony w gronie rówieśników sprzyjał głębszemu poznaniu, budowaniu poczucia własnej wartości a także zaspakajał potrzebę przynależności do grupy rówieśniczej, która na tym etapie rozwoju młodego człowieka jest najważniejszą grupą odniesienia.

Aneta Wierzbicka

Łukasz Żychowski


Commentaires


bottom of page