top of page

Pierwsze spotkanie Zarządów SAMORZĄDÓW KLASOWYCH

Dnia 05 listopada w sali konferencyjnej internatu szkolnego odbyło się pierwsze spotkanie Zarządów SAMORZĄDÓW KLASOWYCH. Na spotkaniu zapoznano Zarządy Samorządów Klasowych z celami, zadaniami i uprawnieniami Samorządu Uczniowskiego, z kompetencjami i zadaniami organów Samorządu Uczniowskiego, poruszono sprawy różne związane z pracą Samorządu Uczniowskiego. Na spotkanie została zaproszona Pani dyrektor Ewa Leszczyńska, która skierowała do zebranych kilka słów przybliżając zasady samorządności uczniowskiej. Korzystając z licznej obecności przedstawicieli wszystkich klas pani dyrektor przedstawiła regulamin wypożyczania szafek indywidualnych dla uczniów, a następnie przypomniała o skrzynce zaufania, poprzez którą można zgłaszać różne problemy i przekazywać ważne informacje.

Spotkanie prowadził Kacper Osowiecki – przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, prezentację multimedialną przedstawiła Zofia Pyrkosz – sekretarz SU i Tomasz Grzywacz – zastępca przewodniczącego SU. Opiekunami SU w roku szkolnym 2019/2020, wybranymi przez społeczność uczniowską zostały – Pani Anna Lusa i Pani Agnieszka Oleszczuk.

Tekst i foto – Anna Lusa


bottom of page