top of page

Pierwszoklasiści są już pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły!

13 października 2020 r. na sali gimnastycznej odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. Było inaczej niż każdego roku, chociaż nie mniej niż zazwyczaj uroczyście. Ponieważ w tym roku spotkania szkolne są zaplanowane pod kątem przestrzegania wymogów sanitarno-epidemiologicznych COVID-19, tym razem też tak było. Ślubowania odbyły się grupowo. Każda pierwsza klasa oddzielnie, pod przewodnictwem pani dyrektor Ewy Leszczyńskiej złożyła ślubowanie i została oficjalnie przyjęta w poczet uczniów Zespołu Szkół Centrum kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie.

W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, pierwszacy ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, a swoim zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor prosiła wychowawców wraz z uczniami o tradycyjne posadzenie drzew przed budynkiem szkoły.

To dla całej społeczności szkolnej duże wydarzenie, przyjmujemy drzewa cisów jako symbol owocnej pracy. Cisy rosną a wraz z nimi wiedza zdobyta w naszej szkole.


Comentários


bottom of page