PLAKAT INFORMACYJNY DLA MATURZYSTÓW – Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskie