top of page

Plan zajęć oraz nowy harmonogram zjazdów dla słuchaczy KKZ

W zakładce dla słuchaczy został umieszczony aktualny plan zajęć na najbliższy zjazd oraz zaktualizowany harmonogram zjazdów.

Comments


bottom of page