top of page

Pożegnanie klas maturalnych 2023

28 kwietnia 2022 roku odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego dla uczniów klas IV technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Golądkowie. Była to wyjątkowa i bardzo podniosła chwila, która z pewnością na długo pozostanie w pamięci wszystkich obecnych.

Podczas uroczystości wyróżnieni zostali najlepsi uczniowie, którzy osiągnęli sukcesy w nauce oraz ci, którzy wyróżnili się w sporcie i pracach na rzecz szkoły. Ich rodzice otrzymali listy gratulacyjne, co z pewnością było dla nich źródłem dumy i radości.

Nie zabrakło również podziękowań dyrekcji, nauczycieli, wychowawców, którzy z ogromnym poświęceniem i zaangażowaniem przekazują swoją wiedzę i umiejętności młodzieży. Słowa wdzięczności były wyrazem uznania i szacunku dla ich trudu.

Podniosłym momentem uroczystości było przekazanie sztandaru przez poczet sztandarowy złożony z uczniów klas IV nowemu pocztowi sztandarowemu złożonemu z uczniów klas II. Była to doniosła ceremonia, która symbolizowała kontynuację tradycji szkoły i przekazanie odpowiedzialności za nią kolejnym pokoleniom.

Uczniowie klas IV złożyli także ślubowanie, które było jednym z najważniejszych momentów ich szkolnej kariery. To symboliczne zobowiązanie przed społecznością szkolną i samymi sobą do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i wartości, które wpisane są w misję i cel szkoły.

Całość uroczystości dopełniły kwiaty, podziękowania oraz łzy wzruszenia, które pojawiły się w oczach uczniów i rodziców. Było to wyjątkowe wydarzenie, które z pewnością zostanie na długo w pamięci wszystkich uczestników.


Comments


bottom of page