top of page

Podsumowania, podziękowania, nagrody w ZSCKR w Golądkowie

Rok szkolny 2018/2019 to był kolejny dobry rok dla Zespołu Szkół w Golądkowie. Dobry, bo obfitujący w działania, które przekładały się na jakość kształcenia, na uczniowskie sukcesy, na bardzo wysokie wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego dyrektor Ewa Leszczyńska podsumowała minione 10 miesięcy. Nie szczędziła słów uznania dla wszystkich, którzy przyczynili się do tego, aby był to dobry rok. Podziękowania popłynęły w stronę nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, rodziców, instytucji, z którymi współpracuje szkoła oraz uczniów, którzy chcieli korzystać z możliwości, jakie się im stwarza. Do podziękowań i gratulacji przyłączyli się również Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk, Prezes Oddziału Powiatowego ZNP w Pułtusku Maria Korbal, Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty Ziemi Pułtuskiej Jolanta Siejbik, Przewodnicząca Rady Rodziców Ewa Jaworska.

Uroczystość tradycyjnie była okazją do wręczenia nagród za wysokie wyniki w nauce, frekwencję oraz angażowanie się w życie szkoły. Uczniom wręczono również stypendia za osiągnięcia sportowe.

Nam nie pozostaje nic innego, jak życzyć udanych wakacji i kolejnych sukcesów w nowym roku.


Comments


bottom of page