top of page

Podsumowanie projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiego

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Golądkowie w dniu 22 czerwca 2022 odbyło się spotkanie podsumowujące akredytowany projektu nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000012367, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilności edukacyjne osób.

W Projekcie uczestniczyło 34 uczniów technikum kształcących się w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Udział w projekcie był dla uczniów całkowicie bezpłatny.

Całość projektu finansowana była ze środków Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności, którą na terenie Polski reprezentuje Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Uczniowie odbyli 2-tygodniowe praktyki zawodowe w firmach gastronomicznych i mechanicznych w miejscowości Cattolica, zdobywając doświadczenie zawodowe. Poznali nowoczesne technologie, doskonalili posiadane już umiejętności zawodowe, pogłębiali umiejętności językowe. Uczyli się również tolerancji i otwartości wobec innych osób. Uczestnicy projektu brali również udział w tzw. programie edukacyjno - kulturowym, który obejmował liczne wycieczki, spotkania integracyjne, gry terenowe. Młodzież wyjechała na wycieczkę m.in. do Wenecji, San Marino, Loreto.

Podczas spotkania uczniowie dzieli się swoimi wrażeniami i doświadczeniami zdobytymi podczas pobytu we Włoszech. Każdy uczestnik otrzymał certyfikat oraz Europass mobilność – dokument potwierdzający kompetencje zawodowe na europejskim poziomie.


Zapraszamy do obejrzenia prezentacji


Włochy Maj 2022
.pdf
Download PDF • 4.39MB


bottom of page