top of page

Pokonać SMA - akcja pomocy dla Stasia

Cała społeczność szkolna ZS CKR włączyła się w akcję pomocy dla małego Stasia, chorującego na rdzeniowy zanik mięśni. Uczniowie ze Szkolnego Koła Wolontariatu rozpropagowali możliwości pomocy, przeprowadzili również zbiórkę pieniędzy na ten cel. Udało się zebrać kwotę 722,30 zł , która została przekazana na konto fundacji opiekującej się chorym maluszkiem. Zaangażowani w przeprowadzenie zbiórki pieniężnej uczniowie to: Kinga Tomaszewska, Karolina Małachowska, Dawid Szlubowski, Mikołaj Stańkowski, Kamil Dąbrowski i Wiktor Dobrzyński.


Wszystkim, którzy wsparli tę akcję bardzo dziękujemy!留言


bottom of page