top of page

Porządkowanie świata – posprzątajmy wokół siebie

Wolontariusze i przyjaciele Szkolnego Koła Wolontariatu wzięli udział w działaniach promujących ochronę środowiska, w tym nieśmiecenie i dbałość o czystą przestrzeń wokół. Działanie zostało zaplanowane w programie Szkolnego Koła Wolontariatu na rok 2020/2021, a w sposób mniej planowy grupa uczniów architektury krajobrazu w towarzyszeniu pani Anny Połomskiej dołączyła do naszych działań. Podczas porządkowania terenu dyskutowaliśmy o wartości przyrody, dbałości o przestrzeń zieloną, promując styl Eko. Mieliśmy okazję na integrację ze sobą, ale również ze szkolnymi końmi, które ochoczo towarzyszyły nam przy pracy. Doświadczenie niezwykłe…

Twórzmy piękny czysty świat, a będzie piękny dla pokoleń.


Dziękujemy za przyłączenie się do naszych działań Wolontariusze Szkolnego Koła Wolontariatu
bottom of page