top of page

„Praktyczne dokształcanie nauczycieli zawodowych z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii”

W dniach od 9 do 11 kwietnia 2013 r. Krzysztof Nuszkiewicz Dyrektor Zespołu Szkół w Golądkowie uczestniczył w szkoleniu dla nauczycieli zarodowych szkół rolniczych z zakresu odnawialnych źródeł energii. Projekt realizowany był w ramach Działania 3.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie”. Ostatni już zjazd odbył się w Szwecji w miejscowości Ystad.

Cykl szkoleń adresowany był do nauczycieli o rolniczej specjalności zawodowej, szansę na udział w spotkaniach miało 250 nauczycieli zawodu: technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa i technik ochrony środowiska. Celem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych z zakresu OZE oraz przygotowanie profesjonalnej kadry dydaktycznej.

Agata Sokołowska


Szwecja-Malmo-20137

Comments


bottom of page