top of page

Prawidłowa uprawa ziemniaka – udział uczniów Zespołu Szkół w Golądkowie w konferencji

W dniu 10.02.2015 r. uczniowie klasy III Technikum Zespołu Szkół w Golądkowie uczestniczyli w konferencji nt. Prawidłowej uprawy ziemniaka w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Poświętne k. Płońska.

Uczniowie podczas wystąpień i prezentacji zapoznali się z aktualnymi problemami w produkcji ziemniaków, dowiedzieli się jakie jest znaczenie odmiany i agrotechniki w integrowanej ochronie ziemniaka, a także wysłuchali wykładów i dyskusji o czynnikach warunkujących wysokość i jakość plonu ziemniaków. Specjaliści biorący udział w konferencji zaprezentowali wiele statystyk, analiz, które spotkały się z dużym zainteresowaniem. Podczas przerwy uczniowie szkoły w Golądkowie zwiedzili tematyczne stoiska wystawione przez lokalnych producentów ziemniaków.

Tomasz Antczak Nauczyciel Wiedzy o Społeczeństwie


WP_20150210_002 (Small)
bottom of page